25 Ene 2024

Jornada Completa Tècnic de Serveis de Suport : Serveis de Suport “Amb Tu”

Recursos Humanos FSC Barcelona, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc: Auxiliar dels Serveis de Suport “Amb Tu”.

Servei especialitzat en l’atenció a persones amb diagnòstic en salut mental i altres problemàtiques.

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Realització de tasques d’acompanyament a les persones assistides.
 • Realització de visites periòdiques a les persones assistides.
 • Organització i planificació de les activitats a dur a terme  per al correcte desenvolupament i gestió del projecte.
 • Organització, planificació i gestió de totes aquelles activitats necessàries per a l’exercici de l’assistència.
 • Presentació d’informes
 • Participació a les reunions d’equip
 • Participació als espais de formació
 • Participació en l’elaboració de documents (memòries, projectes, material de divulgació si s’escau, qüestionaris d’avaluació…)
 • I totes aquelles vinculades al seu lloc de treball
 

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions.

 • Formació en disciplines socials. Finalitzades o en curs: Grau en treball  social / Educació social / Integració social / Psicologia.
 • Es valorarà l’experiència en el sector i en qüestions relacionades amb l’assistència de les persones amb mesures de suport jurídiques.
 • Es valorarà coneixement en el treball amb drogodependents.
 • Es valorarà coneixement en el treball amb persones inserides en la xarxa de Salut Mental.
 

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Capacitat per a realitzar les tasques pròpies de l’acompanyament a les persones amb la capacitat d’obrar modificada.
 • Capacitat per realitzar el seguiment i pla de treball dels casos.
 • Habilitats comunicatives i capacitat expressiva en relació a la missió i valors i metodologia del servei.
 • Capacitat d’establir i crear vincle amb les persones en situació d’alta complexitat/patologia dual.
 • Capacitat d’adaptació als canvis.
 • Capacitat per coordinar amb professionals multidisciplinars i serveis de les xarxes bàsiques d’atenció i famílies.
 • Capacitat per establir pautes/normes clares i pertinents.
 • Capacitat per oferir missatges clars, concisos i directes.
 • Capacitat per establir límits adequats.
 • Organització i planificació de les activitats per dur a terme el correcte desenvolupament i gestió de la tasca.
 • Capacitat per a la participació i l’elaboració del pla de treball individual.
 • Visió estratègica dels casos i la intervenció ajustada al pla de treball individual.
 • Capacitat per al treball en equip.
 • Capacitat per prendre decisions estratègiques amb rapidesa.
 • Capacitat per gestionar situacions complexes.
 • Discriminació de la urgència i la prioritat.
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Iniciativa, autonomia i proactivitat.
 • Responsabilitat i rigorositat.
 • Claredat, humilitat i transparència.
 • Tolerància a la frustració.

 

            Altres requisits :

 • Imprescindible carnet de conduir B1.
 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…

 

Interdependència : 

Estarà sota la supervisió del director del projecte.

Tipus de contracte : 

Contracte indefinit

Jornada laboral:

Completa

Horari/Torn:

35h/setmanals dilluns a divendres.

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions:

1.451,72 € brut mensual / 12 pagues

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR EL SEU CURRICULUM ACTUALITZAT A  : rrhh@fsyc .org

Job Categories: Trabajador/a Social. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job