10 Dic 2020

Media jornada TREBALLADORA SOCIAL – SIAD

Recursos Humanos FSC Barcelona, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc : (com es diria a grans trets el que es fa en aquest lloc. Un resum bàsic )

És un servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i un Servei d’Atenció Integral per a atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere (SAI).

Ambdós serveis ofereixen les prestacions següents:

  • 1) Informació, acollida, atenció i seguiment.
  • 2) Atenció psicològica.

Funcions i responsabilitats del lloc :

Informació, acollida, atenció i seguiment. Consisteix en fer la primera atenció i l’acollida a les dones que s’adrecin al servei, en relació amb l’exercici dels seus drets tots els àmbits (laboral, social, personal, familiar, etc.), i especialment en situacions de violència masclista; fer el seguiment dels casos i les derivacions internes o a serveis externs que siguin adients, coordinar les diferents prestacions i el conjunt del SIAD amb els serveis socials municipals i l’àmbit d’Igualtat.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions ( titulació , formació complementària , experiència específica i en el lloc de treball … ) :

Experiència mínima de 2 anys en la prestació de serveis d’atenció a dones. ‒

Coneixements demostrables en l’àmbit de gènere, violència masclista i polítiques d’igualtat .

Es Valorará que el candidat/a tingui l’especialització a nivell formatiu de master i/o postgrau i especialment en modalitat presencial.

 

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

  • Empatia ,capacitat de lideratge.
  • Capacitat de treballar en equip.
  • Capacitat de resolució de conflictes.
Tipus de contracte : indefinit
Jornada laboral:

 

12 hores

Horari/Torn:

Dimarts 16.00-19.00
Dimecres 11.00-14.00 i 16.00-19.00
Dijous 16.00-19.00

Job Types: Media jornada. Salaries: Segun Convenio.

Endless.

Apply for this Job