18 Jun 2019

Jornada Completa Terapeuta Ocupacional Residència i Centre de Dia ELS ARCS, Figueres

Recursos Humanos FSC Figueras, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc :

Realitzar les tasques dins de la categoria de terapeuta Ocupacional

Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals

·         Definició del programa d’intervenció de teràpia ocupacional

·         Valoració i adaptació d’ajudes tècniques

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Tenir diplomatura en Terapeuta Ocupacional

 Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Saber treballar en equip.

·         Amabilitat i proximitat amb usuaris i les seves famílies.

·         Complidor en les tasques.

Altres requisits:

·         Coneixements d’informàtica i predisposició d’adquirir el nostre programa informàtic.

Interdependencia: Àrea Psicosocial

Saber contactar amb àrea sanitària i àrea de servei general.

Tipus de contracte: Contracte Obra i Servei+Indefinit

Pot ser contracte amb jornada parcial o complerta, torn de matí i tarda. 

Jornada laboral: 40h Horari/Torn:

Jornada Completa o parcial de matí o tarda

Data d’incorporació : 

Juliol 2019

Retribució i altres compensacions:

Sou base segon conveni.

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb diversitat funional.

Job Types: Jornada Completa y Media jornada.

Endless.

886 total views, 3 today

Apply for this Job