21 Oct 2022

Jornada Completa Tècnica administrativa- comptable : DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ FSC

Recursos Humanos FSC Barcelona, Cataluña, España

Job Description

Aquesta posició està ubicada en el departament d’Administració de l’entitat, en interdependència directa de la directora del departament.

Aquest és un departament estratègic de l’organització per la seva relació orgànica i funcional amb la resta de departaments i Àrees de l’estructura. En relació directa amb: gerència, personal i RRHH, comptabilitat, compres, PRL i direcció tècnica de projectes.

Definició del lloc: el rol d’aquesta posició, inicialment, serà d’organització, gestió, registre i anàlisi d’informació i dades econòmiques dels programes de l’entitat, amb altres tasques  administratives generals. La previsió, a mig termini, és l’ampliació de tasques pròpies del departament d’Administració amb més funcions i responsabilitats.

Funcions i responsabilitats del lloc :

 •  Elaboració de justificacions econòmiques de programes
 • Realització de la comptabilitat analítica de programes
 • Presentació de facturació
 • Seguiment de quotes usuaris, factures de proveïdors i altres despeses i ingressos de programes
 • Anàlisi de les dades obtingudes en les comptabilitats de cada programa
 • Elaboració d’informes
 • Suport en el seguiment de pressupost i comptabilitat analítica
 • Elaboració, redacció i presentació de documents
 • Coordinació amb la direcció del departament 
Formació i experiència necessària / valorada per desenvolupar les funcions.

Formació i coneixements:

 • Tècnica Superior en Administració o titulació superior en l’àmbit social (Economia, Administració i Direcció d’Empreses…)
 • Coneixements en comptabilitat
 • Es valorarà formació complementària en eines de gestió i de gestió de processos
 • Es valorarà coneixement del tercer sector social i funcionament d’ONL
 • Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.
 • Experiència:
 • MOLT VALORABLE experiència en tasques similars en organitzacions del tercer sector social
 • MOLT VALORABLE experiència en empreses / organitzacions amb gran volum de gestió de pressupost i programes d’acció social.
 

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Iniciativa i proactivitat
 • Dinamisme
 • Compromís i implicació
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Orientació a treball per objectius i resultats.
 • Capacitat  de treball en equip.
 • Capacitat per integrar tasques de diferent naturalesa.
 • Capacitat per gestionar sistemes o pràctiques que permetin analitzar, recollir i gestionar idòniament la informació requerida
 • Capacitat d’anàlisi
 • Visió sistèmica
 • Rigorositat i exactitud
 • Capacitat de síntesi
 • Autonomia.
 • Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del departament
 • Claredat i transparència.
 • Responsabilitat.
 • Flexibilitat
 • polivalència
 • Habilitats comunicatives i habilitats socials

Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes … ) :

 • Coneixement nivell avançat del Paquet Office
 • Valorable A3
 • Competències a nivell avançat en TIC
 • Català i castellà
 • Habilitat numèrico – matemàtica
Interdependència : 

Estarà sota la supervisió de la directora de departament d’Administració

Tipus de contracte : 

 • Inicial 6 mesos + indefinit
 • Conveni estatal d’acció social

 

Jornada laboral:

39h

Horari/Torn:

De dilluns a divendres, horari a determinar horari (possibilitat de flexibilitat)

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions:

20662.79€ bruts anuals

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR ELS SEUS CURRICULUMS ACTUALITZATS A : rrhh@fsyc.org

Job Categories: contabilidad. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job