28 Ene 2019

Jornada Completa Referent tutelar del Servei Tutelar “Amb Tu”

Recursos Humanos FSC L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya, España

Descripción de la Oferta:

Definició del lloc: Referent tutelar del Servei Tutelar “Amb Tu”.

Servei especialitzat en l’atenció a persones amb diagnòstic en salut mental i altres problemàtiques.

Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Realització de tasques d’acompanyament a les persones tutelades.

·         Realització de visites periòdiques a les persones tutelades.

·         Seguiment de casos.

·         Coordinació amb professionals i serveis de les xarxes bàsiques d’atenció.

·         Organització i planificació de les activitats a dur a terme per al correcte desenvolupament i gestió del projecte.

·         Organització, planificació i gestió de totes aquelles activitats necessàries per a l’exercici de la tutela d’un subjecte.

·         Presentació d’informes

·         Participació a les reunions d’equip

·         Participació als espais de formació

·         Participació en l’elaboració de documents (memòries, projecte, material de divulgació si s’escau, qüestionaris d’avaluació…)

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Diplomatura en treball social o educació social.

·         Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

·         Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

·         Es valorarà l’experiència en el sector i en qüestions relacionades amb la tutela de les persones incapacitades judicialment.

·         Es valorarà coneixement en el treball amb drogodependents.

·         Es valorarà coneixement en el treball amb persones inserides en la xarxa de Salut Mental.

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Capacitat per al treball en equip.

·         Autonomia i capacitat de coordinació.

·         Responsabilitat i rigorositat.

·         Claredat i transparència.

·         Implicació i compromís amb el projecte.

·         Capacitat per prendre decisions ràpidament.

·         Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.

 

Altres requisits:

·         Imprescindible carnet de conduir B1.

·         Coneixement a nivell usuari/a del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

 

Tipus de contracte:

Caràcter indefinit (tipus: temporal 6 mesos amb màxim període de prova. (3 mesos) + temporal 6 mesos + indefinit)

Jornada laboral:

Completa

Horari/Torn:

35h/setmanals dilluns a divendres.

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions:

1.563,43 €/mensuals

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb diversitat funcional.

Cómo solicitar

Els i les candidats/es que cumpleixin amb els requisits poden fer arribar el seu CV al correu electrònic rrhh@fsyc.org

Tipo de Oferta: Jornada Completa.

Endless.

2275 total views, 4 today

Aspirar a este trabajo