24 May 2023

Jornada Completa Referent servei de suport : Serveis de suport “Amb Tu”

Recursos Humanos FSC Barcelona, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc: Referent dels Serveis de suport “Amb Tu”.

Servei especialitzat en l’atenció a persones amb diagnòstic en salut mental i altres problemàtiques.

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Realització de tasques d’acompanyament a les persones assistides.
 • Realització de visites periòdiques a les persones assistides.
 • Seguiment de casos.
 • Coordinació amb professionals i serveis de les xarxes bàsiques d’atenció.
 • Organització i planificació de les activitats a dur a terme  per al correcte desenvolupament i gestió del projecte.
 • Organització, planificació i gestió de totes aquelles activitats necessàries per a l’exercici de l’assistència d’un subjecte.
 • Presentació d’informes
 • Participació a les reunions d’equip
 • Participació als espais de formació
 • Participació en l’elaboració de documents (memòries, projecte, material de divulgació si s’escau, qüestionaris d’avaluació…)
 

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

 • Grau en treball social, educació social o psicologia.
 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)
 • Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.
 • Es valorarà l’experiència en el sector i en qüestions relacionades amb les anteriors tuteles de les persones incapacitades judicialment.
 • Es valorarà coneixement en el treball amb drogodependents.
 • Es valorarà coneixement en el treball amb persones inserides en la xarxa de Salut Mental.
 

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Capacitat per al treball en equip.
 • Autonomia i capacitat de coordinació.
 • Responsabilitat i rigorositat.
 • Claredat i transparència.
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Capacitat per prendre decisions ràpidament.
 • Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.

Altres requisits:

 • Imprescindible carnet de conduir B1.
 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)
Interdependència:

Estarà sota la supervisió del director del projecte

 

Tipus de contracte : Indefinit

Caràcter indefinit

Jornada laboral:

Completa

 

Horari/Torn:

38h/setmanals dilluns a divendres.

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions:

1.748,42 € brut mensual / 12 pagues

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR ELS SEUS CURRICULUMS ACTUALITZATS A : rrhh@fsyc.org

 

Job Categories: Trabajador/a Social. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job