15 May 2023

23h semanales Psicólogo/a : Servei Tècnic de Punt de Trobada de Lleida

Recursos Humanos FSC Lleida, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc : Acompanyament de les famílies en la gestió del règim de visita i de relació amb els seus fills i filles, en els supòsits de separació i/o divorci

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Acompanyar els infants i les famílies al llarg de tot el procés.
 • Dur a terme l’observació de les visites tutelades i supervisades, i realitzen les intervencions pertinents “in situ” amb les famílies.
 • Realitzar les devolutives amb les famílies després de les visites i els intercanvis.
 • Realitzar el seguiment de les visites i els intercanvis.
 • Recollir les manifestacions dels infants, els adolescents i les famílies vinculades en el procés.
 • Donar suport, orientació i eines per millorar la qualitat de les relacions paternofilials.
 • Facilitar eines i recursos per potenciar les habilitats marentals i parentals.
 • Elaborar els informes de seguiment i avaluació corresponents.
 • Participar en l’elaboració i seguiment administratiu de l’expedient.
 • Participar en les entrevistes (inicials, seguiment, tancament i/o extraordinàries).
 • Participar en l’aportació de modificacions i millores en els plans de treball elaborats amb les famílies.
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Grau en Psicologia

 

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat de decisió
 • Capacitat d’organització
 • Empatia i gestió de crisi
 • Flexibilitat
 • Responsabilitat

Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes … )

 • Certificat d’antecedents penals per treballar amb infants
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari
Interdependència : ( » quins llocs depenen d’ell» i de » quin lloc depèn ell » )
Tipus de contracte : substitucions vacances estiu

 

Jornada laboral: 23h/set

 

Horari/Torn: dimecres i divendres tarda i caps de setmana matins i tardes

 

Data d’incorporació :

 

Retribució i altres compensacions :

Segons conveni

 

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR ELS SEUS CURRICULUMS ACTUALITZATS A : rrhh@fsyc.org

Job Categories: Psicologia. Job Types: 23h semanales.

Endless.

Apply for this Job