22 Nov 2022

Jornada Completa PSICÒLOGA : CENTRE DE RECUPREACIÓ INTEGRAL PER DONES I ELS SEUS FILLS/ES A MUTXAMEL (ALACANT)

Recursos Humanos FSC Alicante (Alacant), Comunidad Valenciana, España

Job Description

Definició del lloc : Atenció psicològica individual i grupal a les dones del recurs. ) Acompanyar les dones en el procés de reparació dels diferents aspectes personals i vivencials que s’han vist malmesos a conseqüència de la violència viscuda

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Conducció de grups terapèutics
 • Atenció psicològica individual
 • Participació en les reunions d’equip
 • Anàlisi, planificació, execució i seguiment de la intervenció personalitzada, que haurà de quedar reflectit en el Pla d’atenció individualitzat
 • Elaboració d’informes de seguiment
 • Coordinacions amb professionals de la xarxa comunitària
 • Participació en els espais de formació
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions.

 • Llicenciatura, grau, o diplomatura en psicología clínica
 • Experiència en l’atenció a dones en situació de violència mínima d’un any.
 • Formació en l’àmbit de les addiccions i de la salut mental
 • Es valorarà formació en conducció grups.
 • Es valorará que tingui l’especialització a nivell formatiu de  master i/o postgrau
 • Coneixement de la xarxa d’ atenció a les violències de gènere, les addiccions i salut mental
 

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Capacitat de treball en equip
 • Empatia i gestió de crisi
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Capacitat per prendre decisions ràpidament.
 • Capacitat per gestionar positivament situacions complexes
 • Bon nivell de redacció i capacitat analítica
 • Alta capacitat d’organització i autonomia
 • Alta orientació a resultats i bona gestió del temps
 • Responsabilitat
 • Coneixement sobre tècniques de conducció grupal.
 • Capacitat per la conducció i seguiment de casos a nivell individual

Altres requisits:

 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access.)
 • Català: escrit i parlat.
 • Castellà: escrit i parlat.
Interdependència : 

La Psicòloga del Servei dependrà directament de la de la Directora del Servei.

Tipus de contracte : sustitución , semana del 26 de diciembre.

Segons conveni laboral valencià

Jornada laboral:

Jornada complerta

Horari/Torn:

 A determinar en la entrevista

Data d’incorporació :

març

Retribució i altres compensacions :

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere (identitat, expressió de gènere), orientació afectiva-sexual, diversitat funcional i discriminació positiva cap a persones en risc d‘exclusió social.

 

TODOS LOS INTERESADOS PUEDEN ENVIAR SUS CURRICULUMS ACTUALIZADOS A : rrhh@fsyc.org

 

Job Categories: Psicologia. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job