20 Mar 2019

Media jornada Psicòlog/a Projecte “Impuls Jove”

Recursos Humanos FSC Granollers, Catalunya, España

Descripción de la Oferta:

Definició del lloc: Psicòlog/a del projecte “Impuls Jove” en el Centre Penitenciari Joves Quatre Camins. Aquesta professional treballarà en equip conjuntament amb el Coordinador del projecte.

Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Conducció de grups.

·         Conducció de casos (entrevistes individuals).

·         Elaboració i presentació d’informes de seguiment.

·         Planificació i disseny de Plans de Treball Individualitzats.

·         Organització i planificació de les activitats a dur a terme per al correcte desenvolupament i gestió del projecte (elaboració de documents, participació a les reunions d’equip, dinamització d’esdeveniments especials al Centre Penitenciari, participació en els espais de formació, etc).

·         Coordinació de casos amb altres instàncies del Centre Penitenciari (equips de tractament, personal de vigilància,… ).

·         Coordinació amb professionals i recursos de la xarxa en medi obert.

·         Acompanyament als joves en seu procés de sortida i desvinculació del centre penitenciari (tercer graus, permisos, etc…)

·         Assistència i participació en les reunions d’equip.

·         I aquelles derivades del seu rol com a psicòleg/a.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Grau Psicologia.

·         Es valorarà formació en l’àmbit de la execució penal.

·         Es valorarà formació en l’àmbit de joves.

·         Es valorarà formació en conducció grups.

·         Es valorarà Formació en l’àmbit de les migracions.

 Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Persona innovadora i creativa.

·         Capacitat de treball en equip.

·         Capacitat comunicativa.

·         Capacitat per generar vincles.

·         Capacitat de gestió.

·         Autonomia

·         Organització

·         Planificació

·         Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del servei

·         Creativitat

·         Implicació i compromís amb el projecte

·         Responsabilitat

·         Iniciativa

·         Coneixement sobre tècniques de conducció grupal

·         Capacitat per la conducció i seguiment de casos

·         Capacitat per la resolució de situacions complexes

·         Coneixement dels recursos de la xarxa comunitària i de la xarxa d’atenció a joves de la ciutat de Barcelona i rodalies.

 

Altres requisits:

·         Carnet de conduir i vehicle propi.

·         Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

·         Català: escrit i parlat.

·         Castellà: escrit i parlat.

 

Tipus de contracte: Contracte de substitució (baixa per maternitat).
Jornada laboral:  

17 hores/setmanals 

Horari/Torn: 

Dilluns, dimarts i dijous: 15,30-19,30

Dimecres: 9-14.

Data d’incorporació : 

Inmediata 

Retribució i altres compensacions:  

759,35 € bruts

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb diversitat funcional.

Tipo de Oferta: Media jornada. Salaries: Less than 20,000.

Endless.

972 total views, 4 today

Aspirar a este trabajo