24 May 2023

Jornada Completa EDUCADOR/A SOCIAL : SIE TARRAGONA

Recursos Humanos FSC Tarragona, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc : Plaça fixa : Intervenció per la recuperació dels processos de violència masclista viscuts per les dones i pels seus/seves fills i filles. Planificar i portar a terme accions de prevenció i sensibilització comunitària.

 

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Valoració de l’afectació de violència masclista en les dones usuàries
 • Intervenció individual socioeducativa per la recuperació de la violència en dones
 • Valoració de l’afectació de violència masclista en la relació materno-filial i rol maternal
 • Valoració de l’afectació de violència masclista en els/les fills i filles
 • Intervenció individual socioeducativa per la recuperació dels efectes de la violència masclista viscuda
 • Intervenció grupal psico-educativa per la recuperació dels efectes de la violència
 • Disseny i implementació d’activitats comunitàries de sensibilització i prevenció de violència masclista
 • Coordinació i treball amb la xarxa d’atenció
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions

 •  Titulació d’Educació social en vigor/Titulació de Treball Social
 • Formació específica en detecció i intervenció en violència de gènere
 • Formació en intervenció amb infants
 • Formació en perspectiva de gènere
 • Experiència en intervenció en violència masclista mínim 2 anys
 • Experiència en intervenció amb infants
 • Valorable experiència en intervenció grupal
 • Experiència en treball comunitari i de prevenció
 

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Resolutiva
 •  Treball en equip
 • Organitzativa
 • Adaptabilitat
 • Empatia
 • Tolerància a la frustració
 • Capacitat d’aprenentatge
 • Creativitat

Altres requisits

 • Coneixements informàtics a nivell usuari/a
 • Viure a la província de Tarragona
Interdependència :

Depèn directament de la direcció del servei

Tipus de contracte : indefinit

 

Jornada laboral:

 

38,5 hores

 

Horari/Torn:

 

 Dilluns a Divendres

Data d’incorporació :

19.06.2023

 

Retribució i altres compensacions : Segons conveni d’acció social

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR ELS SEUS CURRICULUMS ACTUALITZATS A : rrhh@fsyc.org

Job Categories: Educador/a Social. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job