18 Jun 2020

Jornada Completa Educador/a Social Programa DAE Ponent. LLEIDA

Recursos Humanos FSC Lérida, Cataluña, España

Job Description

Lloc de treball:  Educador/a Social

Centre de treball: Programa DAE Ponent ( Departament d’Atenció Especialitzada en el Tractament de Toxicomanies al Centre Penitenciari Ponent)

Definició del lloc

Servei ubicat a l’interior del Centre Penitenciari de Lleida, en el què s’ofereix un tractament grupal i individual a persones privades de llibertat amb problemàtica toxicològica.

Funcions i responsabilitats del lloc :

  • Disseny, planificació, conducció i dinamització d’activitats educatives i culturals.
  • Conducció de grups psicoeducatius en l’àmbit de les toxicomanies.
  • Disseny d’itineraris individualitzats i acompanyament en els processos personals dels usuaris (seguiment individual).
  • Avaluació i elaboració d’informes de tractament.
  • Assistència a les reunions d’equip.
  • Participació als espais de formació.
  • Coordinacions amb altres professionals del centre penitenciari.
  • Exercir com a figura de tutor a estudiants en període de pràctiques.
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Grau en Educació Social.

·         Formació complementària i experiència en el treball de les drogodependències

·         Es valoraran coneixements sobre marc penitenciari i dinàmiques grupals.

·         Experiència en dinamització.

·         Experiència en dinamització comunitària.

·         Es valorarà l’ experiència en el treball amb col·lectius de risc d’exclusió

·         Es tindrà en compte l’experiència prèvia de treball amb entitats del Tercer Sector.

 Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

·       Capacitat per al treball en equip.

·       Autonomia, capacitat de coordinació, gestió de recursos, etc.

·       Competències d’organització i planificació

·       Flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis i a noves situacions.

·       Presa de decisions i resolució de conflictes

·       Gestionar positivament situacions complexes.

·       Responsabilitat.

·       Iniciativa, creativitat i dinamisme

·       Implicació i compromís amb el projecte.

·       Coneixement dels recursos de la xarxa comunitària i de la xarxa d’atenció a drogodependents de la ciutat de Lleida.

 

Altres requisits:

Informàtica a nivell d’usuari

Català i castellà

Anglès

Interdependència :

Treballador de Fundació Salut i Comunitat. Estarà sota la supervisió del coordinador del servei

 

Tipus de contracte :

Obra i Servei

Jornada laboral:

37.5 hores

Horari/Torn:

Matins i dues tardes

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions: 

1.675,22 euros (salari brut mensual)

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere (identitat, expressió de gènere), orientació afectiva-sexual, diversitat funcional i discriminació positiva cap a persones en risc d‘exclusió social.

How to Apply

Els i les interessades poden fer arribar el seu CV actualitzat al correu electronic rrhh@fsyc.org

Job Categories: Educador/a Social. Job Types: Jornada Completa. Salaries: Segun Convenio.

Endless.

Apply for this Job