16 Nov 2020

Jornada Completa Educador/a Social : Programa DAE Ponent ( Departament d’Atenció Especialitzada en el Tractament de Toxicomanies al Centre Penitenciari Ponent)

Recursos Humanos FSC Lérida, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc

Servei ubicat a l’interior del Centre Penitenciari de Lleida, en el què s’ofereix un tractament grupal i individual a persones privades de llibertat amb problemàtica toxicològica.

 

Funcions i responsabilitats del lloc :

 

 • Disseny, planificació, conducció i dinamització d’activitats educatives i culturals.
 • Conducció de grups psicoeducatius en l’àmbit de les toxicomanies.
 • Disseny d’itineraris individualitzats i acompanyament en els processos personals dels usuaris (seguiment individual).
 • Avaluació i elaboració d’informes de tractament.
 • Assistència a les reunions d’equip.
 • Participació als espais de formació.
 • Coordinacions amb altres professionals del centre penitenciari.
 • Exercir com a figura de tutor a estudiants en període de pràctiques.

 

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

 

 • Grau en Educació Social.
 • Formació complementària i experiència en el treball de les drogodependències
 • Es valoraran coneixements sobre marc penitenciari i dinàmiques grupals.
 • Experiència en dinamització.
 • Experiència en dinamització comunitària.
 • Es valorarà l’ experiència en el treball amb col·lectius de risc d’exclusi
 • Es tindrà en compte l’experiència prèvia de treball amb entitats del Tercer
 • Sector.
 • Es valorará que el candidat/a tingui l’especialització a nivel formatiu de  master i/o postgrau i especialment en modalitat presencial.
 

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

 

 • Capacitat per al treball en equip.
 • Autonomia, capacitat de coordinació, gestió de recursos, etc.
 • Competències d’organització i planificació
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis i a noves situacions.
 • Presa de decisions i resolució de conflictes
 • Gestionar positivament situacions complexes.
 • Responsabilitat.
 • Iniciativa, creativitat i dinamisme
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Coneixement dels recursos de la xarxa comunitària i de la xarxa d’atenció a drogodependents de la ciutat de Lleida.

 

Altres requisits:

Informàtica a nivell d’usuari

Català i castellà

Anglès

 

 

Interdependència :

Treballador de Fundació Salut i Comunitat. Estarà sota la supervisió del coordinador del servei

 

 

Tipus de contracte :

Obra i Servei

Jornada laboral:

37.5 hores

Horari/Torn:

Matins i dues tardes

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions: 

1.675,22 euros (salari brut mensual)

 

 

Data d’aprovació de funcions i oferta laboral:

 

 

Aprovat per ( indicar càrrec ) :

 

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

Job Types: Jornada Completa. Salaries: Segun Convenio.

Endless.

Apply for this Job