1 Jun 2022

Jornada Completa Educador/a Social : Programa DAE – Centre Penitenciari Ponent

Recursos Humanos FSC Lérida, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc

Servei ubicat a l’interior del Centre Penitenciari de Lleida, en el què s’ofereix un tractament grupal i individual a persones privades de llibertat amb problemàtica toxicològica.

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Disseny, planificació, conducció i dinamització d’activitats educatives i culturals.
 • Conducció de grups psicoeducatius en l’àmbit de les adiccions.
 • Disseny d’itineraris individualitzats i acompanyament en els processos personals dels usuaris (seguiment individual)
 • Avaluació i elaboració d’informes de tractament
 • Assistència a les reunions d’equip
 • Participació als espais de formació.
 • Coordinacions amb altres professionals del centre penitenciari.
 • Exercir com a figura de tutor a estudiants en període de pràctiques.
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

 

 • Grau en Educació Social.
 • Formació complementària i experiència en el treball de les drogodependències
 • Es valoraran coneixements sobre marc penitenciari i dinàmiques grupals.
 • Experiència en dinamització
 • Experiència en dinamització comunitària
 • Es valorarà l’ experiència en el treball amb col·lectius de risc d’exclusió
 • Es tindrà en compte l’experiència prèvia de treball amb entitats del Tercer Sector.
 

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Capacitat per al treball en equip.
 • Autonomia, capacitat de coordinació, gestió de recursos, etc.
 • Competències d’organització i planificació
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis i a noves situacions.
 • Presa de decisions i resolució de conflictes
 • Gestionar positivament situacions complexes
 • Responsabilitat.
 • Iniciativa, creativitat i dinamisme
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Coneixement dels recursos de la xarxa comunitària i de la xarxa d’atenció a drogodependents de la ciutat de Lleida.

Altres requisits:

 • Informàtica a nivell d’usuari
 • Català i castellà
 • Anglès
 • Es valorarà coneixements d’àrab
Interdependència :

Treballador de Fundació Salut i Comunitat. Estarà sota la supervisió del coordinador del servei

Tipus de contracte :

indefinit

Jornada laboral:

37.5 hores

Horari/Torn:

Matins i dues tardes

Data d’incorporació :

Setembre

Retribució i altres compensacions: 

1675,22 euros

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR ELS SEUS CURRICULUMS ACTUALITZATS A : rrhh@fsyc.org

Job Categories: Educador/a Social. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job