16 May 2023

Jornada Completa Educador/a social – Espai Ariadna : Recurs residencial per a dones soles o dones amb filles i fills- 2 vacants , dilluns a divendres i caps de setmana i festius.

Recursos Humanos FSC Barcelona, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc : Recurs residencial per a dones soles o dones amb filles i fills amb doble problemàtica. Violències masclistes i drogodependències.

Funcions i responsabilitats del lloc : Educadora Social d’ infància

 • Ser referent dels infants i adolescents acollides
 • Ser referent de dones que estan acollides al servei.
 • Acompanyament directe al llarg de les diferents fases de l’acolliment: acollida, estada i sortida del servei.
 • Realitzar l’exploració (directe i indirecte) de la situació viscuda per cada unitat familiar acollida conjuntament amb la psicòloga i resta de l’equip, així com la valoració i orientació inicial de cada cas.
 • Elaboració d’informes
 • Conducció de grups d’ infants
 • Planificació i organització d’activitats grupals i individuals.
 • Coordinació amb  els diferents recursos que intervenen al cas
 • Intervenció i acció educativa en la quotidianitat: gestió de conflictes i malestars emergents, etc.
 •  Informació i orientació de recursos i prestacions.
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

 • Diplomatura o Grau d’ Educació Social
 • Formació en infància i adolescència
 • Formació en violència masclista
 • Formació en adiccions.
 • Experiència laboral en l’atenció social en violència masclista
 • Experiència laboral en l’atenció el treball terapèutic a persones amb addiccions
 • Experiència laboral en infància i adolescència
 

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Capacitat de treball en equip
 • Empatia i gestió de crisi
 • Experiència en el treball amb dones, addiccions i infància
 • Experiència en el treball en contextos residencials

 

Altres requisits.

·          Certificat d’antecedents penals per treballar amb infants

 

Tipus de contracte : obre i servei

 

Jornada laboral:

38 hores setmanals

 

Horari/Torn:

De dilluns a divendres per les tardes i un dissabte o diumenge al mes.

-Caps de setmana i festius

 

Data d’incorporació :

Maig 2023

Retribució i altres compensacions :

Segons conveni

 

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR ELS SEUS CURRICULUMS ACTUALITZATS A : rrhh@fsyc.org

 

Job Categories: Educador/a Social. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job