8 Ago 2022

Fines de semana Educador/a Social CAPS DE SETMANA/FESTIUS. Recurs residencial per a dones soles o dones amb filles i fills amb doble problemàtica. Violències masclistes i drogodependències.

Recursos Humanos FSC Barcelona, Cataluña, España

Job Description

Funcions i responsabilitats del lloc : Integradora Social Caps Setmana I Festius

 • Ser referent de les dones que estan acollides al servei.
 • Coordinació amb els diferents recursos que intervenen al cas
 • Informació i orientació de recursos i prestacions.
 • Realitzar l’exploració (directe i indirecte) de la situació viscuda per cada dona acollida conjuntament amb la psicòloga i resta de l’equip, així com la valoració i orientació inicial de cada cas.
 • Elaboració d’informes
 • Planificació i organització d’activitats grupals i individuals.
 • Informació i orientació de activitats de oci i temps lliure
 • Acompanyament directe al llarg de les diferents fases de l’acolliment: acollida, estada i sortida del servei.
 • Supervisió en les tasques de cap de setmana
 • Planificació i organització d’activitats grupals i individuals.
 • Organització i gestió de las sortides i activitats culturals i de oci i temps lliure.

Intervenció i acció educativa en la quotidianitat: gestió de conflictes i malestars emergents, etc.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Educació Social

·         Experiència laboral i/o formació en l’atenció social en violència masclista

·         Experiència laboral i/o formació en l’atenció el treball terapèutic a persones amb addiccions

 

 Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Capacitat de treball en equip

·         Empatia i gestió de crisi

·         Experiència en el treball amb dones i addiccions

·         Experiència en el treball en contextos residencials

 

Tipus de contracte : Indefinit 
Jornada laboral:

24 hores setmanals 

Horari/Torn:

Cap de setmana. 9-21hs

Data d’incorporació :

Agost 2022

Retribució i altres compensacions :

Segons conveni

 

Job Categories: Educador/a Social. Job Types: Fines de semana.

Endless.

Apply for this Job