19 Feb 2020

Jornada Completa Diplomat/da en infermeria Figueres (Girona)

Recursos Humanos FSC Figueras, Cataluña, España

Job Description

Centre de treball : Residència i Centre de Dia ELS ARCS, Figueres

Definició del lloc: Realitzar les tasques dins de la categoria de DUI.

Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Preparar i administrar medicació.

·         Fer les derivacions als centres hospitalaris de referència dels usuaris/àries amb patologia aguda en absència del personal mèdic.

·         Realizació de les tècniques pròpies d’infermeria.

·         Realizar totes les cures programades.

·         Fer totes les gestions en cas de defunció seguint el protocol de defunció.

·         Seguiment i compliment dels protocols propis d’infermeria.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Tenir diplomatura en DUI.

 Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Saber treballar en equip.

·         Amabilitat i proximitat amb usuaris i les seves famílies.

·         Complidor en les tasques.

Altres requisits:

·          Coneixement mínim d’informàtica i predisposició d’adquirir hàbit de manejar el nostre programa informàtic.

Interdependència: 

Àrea sanitària format per DUI, DUF, auxiliars i metgessa.

Saber contactar amb àrea psicosocial i àrea de servei general.

Tipus de contracte : Dependrà de la substitució. Pot ser contracte amb jornada parcial o complerta, torn de matí i tarda. 
Jornada laboral: Depèn de la substitució que es faci. Horari/Torn:

Depèn de la substitució que es faci. 

Data d’incorporació :

A partir d’abril de 2020.

Retribució i altres compensacions:

Sou base segon conveni.

Plus de diumenge i festius inter setmanals segons conveni. 

Job Types: Jornada Completa y Media jornada. Salaries: Segun Convenio.

Endless.

Apply for this Job