14 Jun 2019

Part-Time Coordinador/a llar amb suport per a persones amb un diagnòstic de salut mental, Sabadell

Recursos Humanos FSC Sabadell, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc : Psicòleg, coordinador de llar amb suport per a persones amb un diagnòstic de salut mental, Sabadell

Funcions i responsabilitats del lloc :

Conducció de grups

Seguiment de casos individuals

Elaboració de Plans de Tractament personalitzats

Elaboració i presentació d’informes

Organització i planificació de les activitats a dur a terme   per al correcte desenvolupament i gestió del projecte (elaboració de documents, conducció de les reunions d’equip, participació en els espais de formació, etc)

Coordinació de casos amb altres instàncies i recursos

Gestió econòmica (quotes d’usuaris/àries, compra setmanal,…)

Gestió estratègica (informes mensuals, quadres de comandaments,…)

Gestió del Sistema de Qualitat (Certificació ISO)

Representació institucional

Difusió del servei (potencials clients derivadors, tasques de comercialització del recurs)

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions :

Grau en Psicologia.

Es valorarà formació complementària en salut mental.

Es valorarà l’experiència i els coneixements en matèria específica.

Es valorarà l’experiència en gestió/coordinació de serveis residencials.

Es valorarà experiència en gestió d’equips.

Es valorarà experiència en el treball en xarxa i representació institucional.

Es valorarà experiència en entorns d’aprenentatge virtual.

 Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

Capacitat de comunicación

Capacitat de gestió

Treball en equip

Autonomia

Organització

Planificació

Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del servei

Capacitat per innovar

Creativitat

Implicació i compromís amb el projecte

Responsabilitat

Iniciativa

Coneixement sobre tècniques de conducció grupal

Capacitat per la conducció i seguiment de casos

Capacitat per la resolució de situacions complexes

Coneixement dels recursos de la xarxa comunitària i de la xarxa específica

 

Tipus de contracte: Obra i servei
Jornada laboral: 6hores setmanals Horari/Torn: un dia a la setmana de de 13 a 19 hores
Data d’incorporació : Juny 2019 Retribució i altres compensacions: A determinar entrevista

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb dievrsitat funcional.

Job Types: Part-Time. Salaries: Less than 20,000.

Endless.

280 total views, 12 today

Apply for this Job