19 Oct 2022

Jornada Completa Coordinació higiènic sanitari : Residència i centre de dia Roger de Llúria

Recursos Humanos FSC Reus, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc : Tasques de coordinació i supervisió a l’àrea de serveis sanitaris

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Organitzar, distribuir i coordinar el personal que presta serveis en l’àrea sanitària.
 • Planificar i supervisar l’activitat del personal al seu càrrec.
 • Distribuir les activitats i torns de les persones que té assignades, i vigilar també el bon ús i economia dels materials i equips al seu càrrec.
 • Supervisar l’estat i conservació dels medicaments, i controlar la data de caducitat.
 • Sol·licitar, per escrit el servei de cuina les dietes dels àpats que confeccionarà conjuntament amb el responsable de la seva elaboració.
 • Informar a les famílies de la situació sanitària de la persona usuària.
 • Sol·licitar i controlar la dotació de material i equip necessari en l’àrea sanitària.
 • Participar de les reunions amb la resta de professionals del centre.
 • Supervisar l’estat sanitària de les dependències del centre.
 • Realitzar les funcions administratives de la seva competència i la gestió delegada, en l’àrea sanitària, en matèria de compres del centre i relació amb proveïdors i altres serveis externs, tot seguint les indicacions i directrius establertes per la direcció del centre.
 • Vigilar el compliment de la tasca professional del personal al seu càrrec, així com de la seva higiene i uniformitat.
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions

 •  Titulació d’infermeria.
 • (Es valorarà experiència en el sector)
 

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Flexibilitat
 • Empatia
 • Treball en equip
 • Capacitat de coordinació
 • Capacitat per resolució de conflictes

Altres requisits

 • Maneig de programes informàtics
 • Es valorarà si coneix el programa Nexus-Aegerus
Interdependència : Seguir indicacions i directrius establertes per la direcció del centro
Tipus de contracte : Indefinit
Jornada laboral: 40 h. Horari/Torn:

Jornada continuada, 3 dies de tarda i 2 de matí.

Data d’incorporació :

Inmediata

Retribució i altres compensacions :

1571,09 

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere (identitat, expressió de gènere), orientació afectiva-sexual, diversitat funcional i discriminació positiva cap a persones en risc d‘exclusió social.

 

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR ELS SEUS CURRICULUMS ACTUALITZATS A : rrhh@fsyc.org

 

 

Job Categories: Director/a. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job