19 Sep 2019

Jornada Completa Auxiliar tutelar del Servei Tutelar “Amb Tu”

Recursos Humanos FSC Barcelona, Cataluña, España

Job Description

Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Realització de tasques d’acompanyament a les persones tutelades.

·         Realització de visites periòdiques a les persones tutelades.

·         Organització i planificació de les activitats a dur a terme per al correcte desenvolupament i gestió del projecte.

·         Organització, planificació i gestió de totes aquelles activitats necessàries per a l’exercici de la tutela

·         Presentació d’informes

·         Participació a les reunions d’equip

·         Participació als espais de formació

·         Participació en l’elaboració de documents (memòries, projecte, material de divulgació si s’escau, qüestionaris d’avaluació…)

·         I totes aquelles vinculades al seu lloc de treball

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Formació en disciplines socials. Finalitzades o en curs: Grau en treball   social / Educació social / Integració social / . Psicologia.

·         Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

·         Es valorarà l’experiència en el sector i en qüestions relacionades amb la tutela de les persones incapacitades judicialment.

·         Es valorarà coneixement en el treball amb drogodependents.

·         Es valorarà coneixement en el treball amb persones inserides en la xarxa de Salut Mental.

 Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Capacitat per al treball en equip.

·         Autonomia i capacitat de coordinació.

·         Responsabilitat i rigorositat.

·         Claredat i transparència.

·         Implicació i compromís amb el projecte.

·         Capacitat per prendre decisions ràpidament.

·         Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.

 

Altres requisits:

·         Imprescindible carnet de conduir B1.

·         Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

 

Tipus de contracte :

Caràcter indefinit (tipus: temporal 6 mesos amb màxim període de prova. (3 mesos) + temporal 6 mesos + indefinit)

Jornada laboral:

Completa

Horari/Torn:

35h/setmanals dilluns a divendres.

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions:

1.274,70€

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere (identitat, expressió de gènere), orientació afectiva-sexual, diversitat funcional i discriminació positiva cap a persones en risc d‘exclusió social.

Job Types: Jornada Completa. Salaries: Less than 20,000 y Segun Convenio.

Endless.

1667 total views, 7 today

Apply for this Job