20 Oct 2022

Jornada Completa Auxiliar de Geriatría – Residència i Centre de Dia Els Arcs (Figueres)

Recursos Humanos FSC Figueres, Cataluña, España

Job Description

Definició del lloc : auxiliar de geriatria

Atendre a les persones usuàries en les ABVD.

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Realitzar d’higiene i dutxa de les persones usuàries.
 • Seguir el Planning d’aixecar i enllitar de les persones usuàries , aplicar mesures de contenció, pautes de canvis de bolquer.
 • Arranjament de les habitacions.
 • Trasllat de les persones usuàries al dia de la podologia i de perruqueria al lloc assignats.
 • Administració de les dietes.
 • Administració de fàrmacs.
 • Comunicació entre auxiliars, DUI i resta de membres d’equip.
 • Reunió de PIA’s i pròpies dels auxiliars.
Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions .

 • Auxiliar d’infermeria o
 • Atenció sociosanitària en persones dependents en institucions
 

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Saber treballar en equip amb les diferents àrees : Sanitaria, Psicosocial i Serveis Generals
 • Amabilitat i proximitat amb usuaris i les seves famílies.
 • Complidor en les tasques.
 • Coneixement mínim d’informàtica i predisposició d’adquirir hàbit de manejar el nostre programa informàtic.

Altres requisits

·          no

Interdependència : 

·         àrees : Sanitaria, Psicosocial i Serveis Generals

Tipus de contracte : 

Substitució de vacances, baixes i altres periods.

Entrar al grup de suplents.

Jornada laboral: Horari/Torn:

 

Pot ser torn de matí (06:55-14:30), tarda (14:10-21:45), nit (21:15-08:00)

Data d’incorporació :

 

Retribució i altres compensacions :

Segon conveni

Plus de festiu i diumenge

Incorporació immediata

 

.

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR ELS SEUS CURRICULUMS ACTUALITZATS A : rrhh@fsyc.org

Job Categories: Técnico/a Auxiliar de Geriatria. Job Types: Jornada Completa.

Endless.

Apply for this Job