29 Oct 2020

Jornada Completa Auxiliar Comptable- Centre de treball: Servei tutelar “Amb Tu”

Recursos Humanos FSC Barcelona, Catalunya, España

Job Description

 

 • Definició del lloc : El Servei Tutelar “Amb Tu” s’emmarca dins la necessitat de poder oferir cura i tutela a persones incapacitades total o parcialment via judicial. A través de l’exercici dels càrrecs tutelars, la Fundació ofereix la garantia de seguretat i continuïtat en l’abordatge i acompanyament de les persones tutelades.
 •           Funcions i responsabilitats del lloc :
 • ·         Arxiu i distribució de documentació.
 • ·         Realització estudis econòmics
 • ·         Realització arquejos diaris
 • ·         Realització rendició de comptes anual
 • ·         Supervisió economia diària
 • ·         Participació a les reunions d’equip
 • ·         Participació als espais de formació
 • ·         I totes aquelles vinculades al seu lloc de treball
 • Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions ( titulació , formació complementària , experiència específica i en el lloc de treball … ):
 • ·         FPII, cicle formatiu de grau superior i/o similar
 • ·         Formació específica comptabilitat
 • ·         Es valorarà formació en ciències empresarials i/o econòmiques.
 • ·         Es valorarà experiència en el tercer sector social
 • ·         Es valorarà experiència en serveis tutelars
 • ·         Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat
 

               Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • ·         Capacitat per al treball en equip.
 • ·         Autonomía i capacitat de coordinació.
 • ·         Responsabilitat i rigorositat.
 • ·         Claredat i transparència.
 • ·         Innovació
 • ·         Implicació i compromís amb el projecte.
 • ·         Capacitat per prendre decisions ràpidament.
 • ·         Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.

 

 

 

Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes … ) :

 • ·         Imprescindible nivell avançat en paquet Office.
 • ·         Imprescindible coneixements de programes informàtics específics               de  comptabilitat.
Interdependència : ( ” quins llocs depenen d’ell” i de ” quin lloc depèn ell ” )

 

 • Estarà sota la supervisió del director del projecte

 

 

 • Tipus de contracte : (si és substitució, data finalització contracte aprox . )
 • Caràcter indefinit. Contracte Temporal 6 mesos amb màxim període de prova. (Renovable 6 mesos + Indefinit)
Jornada laboral:

Parcial

 

Horari/Torn:

(35h/setmana) De 9 a 15h de dilluns a divendres i dues tardes fins les 18h

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions:

1.287,56€

 

 

 

 

 

 

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere (identitat, expressió de gènere), orientació afectiva-sexual, diversitat funcional i discriminació positiva cap a persones en risc d‘exclusió social.

 

Job Types: Jornada Completa. Salaries: Segun Convenio.

Endless.

Apply for this Job