28 Jul 2020

Auxiliar Comptable al Centre de treball: Servei tutelar “Amb Tu”

Recursos Humanos FSC Barcelona, Cataluña, España

Job Description

 

Definició del lloc : El Servei Tutelar “Amb Tu” s’emmarca dins la necessitat de poder oferir cura i tutela a persones incapacitades total o parcialment via judicial. A través de l’exercici dels càrrecs tutelars, la Fundació ofereix la garantia de seguretat i continuïtat en l’abordatge i acompanyament de les persones tutelades.

Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Arxiu i distribució de documentació.

·         Realització estudis econòmics

·         Realització arquejos diaris

·         Realització rendició de comptes anual

·         Supervisió economia diària

·         Participació a les reunions d’equip

·         Participació als espais de formació

·         I totes aquelles vinculades al seu lloc de treball

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         FPII, cicle formatiu de grau superior i/o similar

·         Formació específica comptabilitat

·         Es valorarà formació en ciències empresarials i/o econòmiques.

·         Es valorarà experiència en el tercer sector social

·         Es valorarà experiència en serveis tutelars

·         Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

 Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Capacitat per al treball en equip.

·         Autonomía i capacitat de coordinació.

·         Responsabilitat i rigorositat.

·         Claredat i transparència.

·         Innovació

·         Implicació i compromís amb el projecte.

·         Capacitat per prendre decisions ràpidament.

·         Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.

 

Altres requisits :

·         Imprescindible nivell avançat en paquet Office.

·         Imprescindible coneixements de programes informàtics específics de comptabilitat.

 

Tipus de contracte : 

Caràcter indefinit. Contracte Temporal 6 mesos amb màxim període de prova. (Renovable 6 mesos + Indefinit)

Jornada laboral:

Parcial

Horari/Torn:

(35h/setmana) De 9 a 15h de dilluns a divendres i dues tardes fins les 18h

Data d’incorporació :

Immediata (a partir del 25/06/2018)

Retribució i altres compensacions:

1.287,56€

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

How to Apply

Los/as interesados/as pueden enviar su CV actulizado al mail rrhh@fsyc.org

Endless.

Apply for this Job