13 jun 2017

Jornada Completa Tècnic/a Insertor/a Laboral

Recursos Humanos FSC L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya, España

Descripción de la Oferta:

Lloc de treball: Tècnic/a Insertor/a

Centre de treball: Programa d‘Inserció Laboral – Incorpora i reincorpora

Definició del lloc : El programa té com objectiu millorar l’ocupabilitat de persones en situació de risc d’exclusió o vulnerabilitat social, a través de la intervenció grupal i individual per oferir un acompanyament personalitzat en la circulació per un itinerari d’inserció laboral.

Programa en col·laboració amb el programa Incorpora de “la Caixa”

Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Orientació, assessorament, informació i acompanyament en processos d’inserció laboral amb participants en risc d’exclusió.

·         Orientació, assessorament, informació i acompanyament en processos d’inserció laboral amb participants del programa Reincorpora (àmbit d’execució penal).

·         Disseny i conducció d’activitats grupals d’inserció laboral.

·         Elaboració i seguiment d’itineraris d’inserció personalitzats.

·         Definició de perfils competencials dels/es participants.

·         Identificació de perfils professionals per la definició de l’estratègia de prospecció.

·         Intermediació laboral amb els CV dels/es participants del programa.

·         Gestió de la base de dades interna d’entitat i de la plataforma Incorpora de “la Caixa”.

·         Treball en xarxa amb el grup Incorpora Barcelona.

·         Coordinació amb la xarxa de recursos derivadors.

·         Prospecció del mercat laboral.

·         Avaluació i seguiment del Servei.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions

·         Grau mig o titulació superior en l’àmbit social.

·         Es valorarà formació complementària en inserció laboral

·         Imprescindible experiència professional en inserció laboral.

·         Es valorarà coneixement dels serveis d’inserció laboral.

·         Es valorarà coneixement del Programa Incorpora de “la Caixa”.

·         Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

 Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Capacitat de treball en equip.

·         Orientació a treball per objectius i resultats.

·         Capacitat per integrar tasques de diferent naturalesa.

·         Autonomia.

·         Capacitat d’organització i planificació.

·         Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.

·         Creativitat.

·         Implicació i compromís amb el projecte.

·         Claredat i transparència.

·         Responsabilitat.

·         Iniciativa.

·         Presència i dots comercials.

·         Coneixement del mercat laboral i de tècniques d’inserció laboral.

·         Coneixement de la xarxa de recursos d’inserció del territori.

 

Altres requisits:

·         Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

·         Competències en TIC

 

Tipus de contracte:

Obra i Servei

Jornada laboral:

35h

Horari/Torn:

Pendent de concretar.

Matins de dilluns a divendres i dues/ tres tardes a la setmana (a determinar horari)

Data d’incorporació :

immediata

Retribució i altres compensacions:

1537.27€ x 12 pagues

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

Tipo de Oferta: Jornada Completa.

Endless.

994 total views, 1 today

Aspirar a este trabajo