5 may 2017

Jornada Completa Tècnic/a de prospecció

Recursos Humanos FSC Barcelona, Catalunya, España

Descripción de la Oferta:

Definició del lloc: El/la tècnic/a de prospecció té com a missió articular els interessos de les persones derivades per Serveis Socials amb les de les empreses i organitzacions de Barcelona i la seva àrea d’influència que necessiten millorar i/ mantenir el seu nivell de competitivitat posant en valor els factors personals i competencials de les persones i promocionant la gestió de l’equip humà en clau de competències, i la igualtat d’oportunitats.

Forma part d’un equip de tècnics/ques de prospecció del programa Làbora situats a un mateix espai en les instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona, sota la responsabilitat directe del/la Tècnic Responsable de Prospecció.

Funcions i responsabilitats del lloc :

ü  Activitats en l’àmbit comercial: anàlisis de sectors, empreses…activitats comercials, contacte i relació amb empreses…

ü  Definició de perfils professionals, gestió i seguiment d’ofertes i insercions.

ü  Assessorament en empresa sobre ajuts i bonificacions en contractació (per exemple, Bons Compromís, Clàusules Socials…)

ü  Serveis als/les usuaris/es: identificació i selecció de candidatures per ofertes, procés de pre-selecció, defensa i presentació de candidatures en empreses…

ü  Disseny i execució de mòduls formatius contemplats en els itineraris del Làbora.

ü  Gestió de pràctiques en empreses.

ü  Suport àrea de comunicació: gestió i elaboració de continguts, suport i organització d’esdeveniments, preparació i organització d’accions per compartir el coneixement generat en el marc del programa…

ü  Gestió i coordinació amb els equips, registre d’informació, informes d’avaluació.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Grau en l’àmbit de les ciències socials o econòmiques (Treball Social, Psicologia, Humanitats, Recursos Humans, Educació, Economia, Administració i Direcció d’Empreses…).

·         Experiència mínima de 2 anys en ocupabilitat, realitzant funcions de prospecció, principalment.

·         Experiència en l’àmbit de la gestió i organització d’empreses, desenvolupada en alguna àrea estratègica o operativa.

·         Es valorarà formació especialitzada en temes de l’àmbit econòmic, empresarial o social. (en funció de la llicenciatura que hauria de complementar).

·         Es valorarà formació en el model d’ocupabilitat per competències i de gestió de l’equip humà en clau de competències.

·         Es valorarà haver treballat amb col·lectius en situació de vulnerabilitat. .

 

 Habilitats i aptituds per al lloc de treball:

Competències tècniques:

–       Tècniques i eines de gestió de projectes.

–       Coneixement del marc teòric del model d’ocupabilitat per competències

–       Eines i instruments per la recerca de feina, canals per l’accés al mercat laboral…

–       Coneixement de tècniques d’intervenció amb col·lectius en risc d’exclusió social.

–       Coneixement de les àrees operatives clau del programa Làbora.

Competències transversals:

·         Capacitat d’aprenentatge

·         Visió estratègica

·         Habilitats comunicatives

·         Treball en equip

·         Compromís davant la tasca

·         Capacitat d’adaptació al canvi

·         Organització i planificació del propi treball

·         Capacitat de negociació

·         Gestió de les situacions d’estrès

·         Iniciativa i autonomia

·         Creativitat i innovació

 

Altres requisits:

·         Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…). Competències digitals, de gestió de la informació i del coneixement.

·         Coneixement de l’entorn PESTEL (entorn polític, econòmic, socio-cultural, tecnològic, ecològic i legal).

·         Coneixement del context empresarial.

·         Català i castellà.

Interdependència :

Estarà sota la responsabilitat de la coordinadora del programa de FSC i del/a Tècnic/a Responsable de Prospecció del programa Làbora.

 

Tipus de contracte :

Obra i servei

Jornada laboral:

Completa

Horari/Torn:

38.5 h (de dilluns a divendres, de 8-15h i dues tardes)

Data d’incorporació :

Immediata

Retribució i altres compensacions:

1754,42€ bruts (12 pagues)

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

Tipo de Oferta: Jornada Completa.

Endless.

1054 total views, 8 today

Aspirar a este trabajo