31 ene 2018

Jornada Completa Referent tutelar per a persones amb diagnòstic en salut mental

Recursos Humanos FSC L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya, España

Descripción de la Oferta:

Definició del lloc: Referent tutelar del Servei Tutelar “Amb Tu”.

Servei especialitzat en l’atenció a persones amb diagnòstic en salut mental i altres problemàtiques.

 Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Realització de tasques d’acompanyament a les persones tutelades.

·         Realització de visites periòdiques a les persones tutelades.

·         Seguiment de casos.

·         Coordinació amb professionals i serveis de les xarxes bàsiques d’atenció.

·         Organització i planificació de les activitats a dur a terme per al correcte desenvolupament i gestió del projecte.

·         Organització, planificació i gestió de totes aquelles activitats necessàries per a l’exercici de la tutela d’un subjecte.

·         Presentació d’informes

·         Participació a les reunions d’equip

·         Participació als espais de formació

·         Participació en l’elaboració de documents (memòries, projecte, material de divulgació si s’escau, qüestionaris d’avaluació…)

 Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Diplomatura en treball social o educació social.

·         Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

·         Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

·         Es valorarà l’experiència en el sector i en qüestions relacionades amb la tutela de les persones incapacitades judicialment.

·         Es valorarà coneixement en el treball amb drogodependents.

·         Es valorarà coneixement en el treball amb persones inserides en la xarxa de Salut Mental.

 Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Capacitat per al treball en equip.

·         Autonomia i capacitat de coordinació.

·         Responsabilitat i rigorositat.

·         Claredat i transparencia.

·         Implicació i compromís amb el projecte.

·         Capacitat per prendre decisions ràpidament.

·         Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.

 

Altres requisits:

·         Imprescindible carnet de conduir B1.

·         Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

Interdependència :

Estarà sota la supervisió del director del projecte

Tipo de Oferta: Jornada Completa.

Endless.

3962 total views, 16 today

Aspirar a este trabajo