13 sep 2017

Jornada Completa Auxiliar tutelar pel Servei Tutelar “Amb Tu”

Recursos Humanos FSC L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya, España

Descripción de la Oferta:

Centre de treball: Servei tutelar “Amb Tu” 

Definició del lloc:

Servei especialitzat en l’atenció a persones amb diagnòstic en salut mental i altres problemàtiques.

 Funcions i responsabilitats del lloc :

·         Realització de tasques d’acompanyament a les persones tutelades.

·         Realització de visites periòdiques a les persones tutelades.

·         Organització i planificació de les activitats a dur a terme per al correcte desenvolupament i gestió del projecte.

·         Organització, planificació i gestió de totes aquelles activitats necessàries per a l’exercici de la tutela

·         Presentació d’informes

·         Participació a les reunions d’equip

·         Participació als espais de formació

·         Participació en l’elaboració de documents (memòries, projecte, material de divulgació si s’escau, qüestionaris d’avaluació…)

·         I totes aquelles vinculades al seu lloc de treball

 Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

·         Formació en disciplines socials. Finalitzades o en curs: Grau en treball   social / Educació social / Integració social / . Psicologia.

·         Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

·         Es valorarà l’experiència en el sector i en qüestions relacionades amb la tutela de les persones incapacitades judicialment.

·         Es valorarà coneixement en el treball amb drogodependents.

·         Es valorarà coneixement en el treball amb persones inserides en la xarxa de Salut Mental.

 Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

·         Capacitat per al treball en equip.

·         Autonomia i capacitat de coordinació.

·         Responsabilitat i rigorositat.

·         Claredat i transparència.

·         Implicació i compromís amb el projecte.

·         Capacitat per prendre decisions ràpidament.

·         Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.

 

Altres requisits:

·         Imprescindible carnet de conduir B1.

·         Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

 

 

Tipus de contracte :

Temporal 6 mesos amb màxim període de prova. (3 mesos)

Jornada laboral:

Completa

Horari/Torn:

35h/setmanals dilluns a divendres.

Data d’incorporació :

Abril 2017

Retribució i altres compensacions:

1.274,70€

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

Tipo de Oferta: Jornada Completa.

Endless.

1210 total views, 48 today

Aspirar a este trabajo